Serwis/Udtarrow

 

Serwis


Zapewniamy wysoką jakość przeprowadzanych napraw i serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Mamy unikalne, a przy tym wieloletnie doświadczanie w pracy serwisowo-remontowej z hydrauliką siłową i elektroniką,  w szczególności z hydraulicznym sprzętem transportu bliskiego.
Żurawie przeładunkowe typu HDS (w tym: żurawie ogólnego stosowania, dźwigi przemysłowe, leśne) oraz hakowce, podesty ruchome, wózki widłowe wymagają stałego oraz specjalistycznego nadzoru technicznego, konserwacji i obsług elektronicznych systemów zabezpieczeń.
Wynika to nie tylko z faktu, że urządzenia tego typu są stale narażone na silne obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. Również przepisy polskiego prawa nakładają na właścicieli i użytkowników żurawi hydraulicznych każdego typu ściśle określone obowiązki dbania o jakość działania maszyn.

 
UDT –  Konserwacja


Posiadamy uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), niezbędne do obsługi serwisowej i konserwatorskiej urządzeń takich jak:

 

  • Żurawi hydraulicznych
  • Urządzeń hakowych i bramowych
  • Podnośników koszowych
  • Podestów ruchomych
  • Dźwigników stacjonarnych
  • Wózków widłowych

 

Zapewniamy m.in. opiekę techniczną nad urządzeniami, sprawowaną przez uprawnionych konserwatorów z uprawnieniami UDT, a także zajmujemy się przygotowaniem oraz prowadzeniem dokumentacji urządzeń. Podstawowym dokumentem prawnym dotyczącym zagadnień związanych z wykonywaniem dozoru technicznego nad urządzeniami, a co za tym idzie – opieką konserwatorską, jest ustawa o dozorze technicznym. Ustawa ta reguluje zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania. Tekst ustawy dostępny na stronie www.UDT.gov.pl